Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 

Кафедра фундаментальних та загальнонаукових дисциплін пропонує навчально - методичні матеріали >>>

ФЗНД – фундамент інституту !

 
Контактна інформація:
 

ШІСумДУ, вул. Гагаріна, 1, м.Шостка Сумської обл., Україна, 41100,
кабінет 215.
Електронна пошта:
kfznd@ishostka.sumdu.edu.uаЗаходи кафедри ФЗНД:

 

Науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

Сайт конференції:

http://csp.sumdu.edu.ua/

 
 

 

 

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Історія кафедри нерозривно пов’язана з історією самого інституту: разом з ним вона народилася, разом з ним і розвивається. Нині кафедра забезпечує викладання 34 навчальних дисциплін, серед яких:
1. Іноземна мова (англійська).
2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
3. Іноземна мова (поглиблений курс).
4. Іноземна мова ІІ.
5. Іноземна мова (німецька).
6. Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови.
7. Політологія.
8. Соціологія.
9. Релігієзнавство.
10. Етика і естетика.
11. Трудове право.
12. Адміністративне право.
13. Господарське право.
14. Теорія ймовірностей і математична статистика.
15. Фізика.
16. Тренінг з фізики.
17. Енергозбереження в технічних системах.
18. Корозія і захист від неї.
19. Загальна хімія.
20. Загальна та неорганічна хімія.
21. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу.
22. Метрологія, стандартизація і сертифікація матеріалів та виробів.
23. Загальна хімічна технологія.
24. Технологічні основи хімічних виробництв.
25. Охорона праці.
26. Основи охорони праці.
27. Охорона праці в хімічному виробництві.
28. Охорона праці та безпека життєдіяльності.
29. Безпека життєдіяльності.
30. Соціальна та професійна безпека.
31. Екологічна безпека діяльності людини.
32. Соціальна та професійна безпека діяльності людини.
33. Фізичне виховання.
34. Додаткові заняття з фізичного вихованням.

На кафедрі ведуться роботи за актуальними науковими темами, що стосуються моніторингу екологічного стану міста; розробки методів комплексного використання промислових відходів підприємств міста та області; визначення оптимальних шляхів поліпшення екологічного стану навколишнього середовища; аналізу формування духовної культури студентів технічного університету на основі морально-етичних норм.
Викладачі кафедри – учасники конференцій різного рівня, укладачі монографій, автори навчальних посібників, наукових статей, що входять до бази даних Scopus або мають імпакт-фактор, методичних матеріалів.
Метою роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають лідерські та високі моральні риси, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, які володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у роботодавців. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.
Наявне навчально-методичне забезпечення напряму відповідає вимогам державних освітніх стандартів.

 

ПЕРША КАФЕДРА – КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

2002 рік – наказом №305-1 від 24.12.2002 року створена кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін. В.о. завідуючої кафедри призначена к.т.н. Мараховська Олександра Юріївна. На кафедрі викладаються дисципліни кількох напрямів: фундаментальний цикл, соціально-гуманітарний цикл, цикл мовознавства, економічний цикл, дисципліни інженерного спрямування для викладання спеціальності ХТВМС. Дисципліни, що викладаються на кафедрі є фундаментальними для всіх спеціальностей.
2003 рік – на кафедрі створюються лабораторії «Інструментальних методів аналізу», «Загальної та неорганічної хімії», «Спектрофотометрії». Розвивається спеціальність «Переклад». Незмінним керівником груп перекладачів є старший викладач кафедри, відмінник освіти України Вареник Микола Іванович. Плідно працюють зі студентами цієї спеціальності викладачі кафедри Бондар Наталія Юріївна і Пушко Людмила Володимирівна.
На базових підприємствах казенний завод «Зірка», Шосткинський казенний завод «Імупльс» та ДержНДІХП створено філіали кафедри для проведення лабораторних практикумів і отримання професійних навичків.
2004 рік – на кафедрі відбувся І відкритий студентський кафедральний науково-практичний семінар «Хімія: наука і практика» 21 травня 2004 року від кафедри відділилася випускаюча кафедра економічних і соціальних дисциплін.
2005 рік – формуються напрями науково-дослідної діяльності кафедри. У наукову діяльність кафедри впроваджується метод тонкошарової хроматографії. За допомогою методу проводяться дослідження вмісту пестицидів у продуктах піролізу. Формуються наукові напрями кафедри. Студентка Ярмак Олена входить до першої десятки кращих у фіналі Всеукраїнської олімпіади з хімії.
2006 рік – розпочинається співробітництво з підприємством «Сумихімпром». Проведені перші дослідження зразків шламів виробництва. Визначаються перспективні напрями робіт. 12 січня 2006 року зі складу кафедри вийшла нова випускаюча кафедра - хімічної технології високомолекулярних сполук.
2007 рік – до аспірантури кафедри прикладної екології СумДУ вступає перша аспірантка кафедри Круглова Н. О. Керівником аспірантки призначається Мараховська О. Ю. Виходять з друку методичні вказівки викладачів кафедри.
2008 рік – у липні 2008 року виходить з друку навчальне видання «Укрупнені дидактичні одиниці з фізики у наочних засобах», якому надано відповідний гриф Міністрерства освіти і науки України. Студентки спеціальності «Хімічна технологія ВМС» Онда Віта Іванівна та Щебетько Олена Михайлівна отримали на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт диплом ІІ ступеня за роботу «Розробка комплексної переробки манганвмісних шламів виробництва гідрохінону» під керівництвом вкладача кафедри Павленко Оксани В’ячеславівни.
У жовтні 2008 року на виставці-презентації «Освіта України «Інноваційні технології навчання» робота викладача кафедри Мар’їнських Ю. М. «Укрупнені дидактичні одиниці з фізики в наочних засобах» відзначена грамотою Міністерства освіти. Мараховській О.Ю. присвоєно звання доцента кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін.
01 лютого 2008 року зі складу кафедри виходить і формується в окрему ще одна нова випускаюча кафедра – процесів та обладнання хімічних виробництв.
2009 рік – постійно підвищується науковий ступінь викладачів кафедри.Так,у червні 2009 року дисертаційну роботу захистила старший викладач кафедри Павленко Оксана В’ячеславівна та отримала ступінь кандидата технічних наук. У лютому 2009 року закінчила аспірантуру Круглова Наталія Олександрівна.
2010 рік – у жовтні 2010 року кандидатську дисертаційну роботу захистила викладач кафедри Бондар Наталія Юріївна 14 квітня 2010 року відбувся відкритий студентський кафедральний науково-практичний семінар «The Evolution and future of the English Language. English on the Internet», який організувала секція мовознавства під керівництвом старшого викладача кафедри Вареника М. І. Робочою мовою семінару стала англійська.У заході взяли участь студенти Шосткинського інституту Сумського державного університету та учні шкіл міста.
2011 рік – викладачі кафедри активно працюють у різних напрямках науково-дослідної діяльності. Яскравим прикладом цього є участь студентів, аспірантів і викладачів кафедри в наукових конференціях і семінарах.
З січня 2011 року кафедра активно співпрацює з Шосткинською спеціалізованою школою №1. Учні 7 класу щотижнево відвідують Шосткинський інститут і займаються вивченням Web-дізайну під керівництвом к.ф.-м.н., доцента Нелаєва Віктора Петровича.
2 березня 2011 року відбувся VIII відкритий студентський кафедральний науково-практичний семінар «Хімія: наука і практика», приурочений двом важливим подіям: Всесвітньому року хімії та 10-й річниці заснування Шосткинського інституту Сумського державного університету. У семінарі взяли активну участь студенти Шосткинського та Конотопського інститутів СумДУ, Хіміко-технологічного коледжу, учні навчальних закладів міста (гімназії, НВК: спеціалізована школа-ліцей, спеціалізованої школи №1 та загальноосвітньої школи №4). Було заслухано 19 доповідачів, дві теми подано на стенді. Кращою була визнано роботу студента Шосткинського інституту СумДУ Калініна Олександра.
18-22 травня 2011 року молодий спеціаліст кафедри Круглова Н.О. взяла участь у XIV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» і отримала диплом за зайняте І місце.
Викладачі кафедри разом зі студентами активно беруть участь у «Днях здоров’я», які проводяться щорічно.
2012 рік – викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт, до участі в наукових конференціях різного рівня та семінарах. 14 березня 2012 року відбувся IX відкритий студентський науково-практичний семінар «ХІМІЯ: наука і практика», присвячений 145-й річниці від дня народження Марії Склодовської-Кюрі (1867-1934). Як завжди, у роботі семінару взяли активну участь студенти ШІСумДУ, КІСумДУ та ШХТК ім. Івана Кожедуба, а також учні навчальних закладів міста. Учасники семінару були нагороджені дипломами за активну участь у роботі семінару. До аспірантури кафедри прикладної екології СумДУ на денну форму навчання вступає другий аспірант кафедри Вазієв Я. Г., а керівником призначається к.т.н., доцент Мараховська О. Ю.
2013 рік - старшим викладачем кафедри Басовим А. Г. та аспірантом Вазієвим Я. Г. було створено сайт семінару кафедри «ХІМІЯ: наука і практика», завдяки якому учасники семінару мали можливість зареєструватися, заповнивши он-лайн заявку, та подати електронну версію тез доповідей, створених шаблоном. 14 березня 2013 року було проведено Х відкритий студентський науково-практичний семінар кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін «ХІМІЯ: наука і практика», присвячений 10-річчю створення кафедри. У роботі семінару взяли участь студенти Шосткинського інституту СумДУ, Шосткинського хіміко-технологічного коледжу Шосткинського інституту СумДУ імені Івана Кожедуба, Конотопського інституту СумДУ, Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Київського національного економічного університету, призери конкурсних шкільних робіт МАН.
Викладачі дисципліни «Фізичне виховання» виконували організаційну роботу по залученню студентів до занять спортом. Викладачами кафедри організовано «День здоров’я» та серію інших спортивних змагань відповідно до затвердженого графікуспортивних заходів ШІ СумДУ.
У лабораторії НДР навчально-лабораторного корпусу 4 впроваджений в роботу інфрачервоний Фур’є спектрометр з лазерною приставкою. Результати досліджень використані для написання статей. Протягом року підтримувався матеріально-технічний стан кафедри, закуповувалися необхідні реактиви та допоміжні матеріали для забезпечення навчального процесу. Оформлено та підготовлено до проведення науково-дослідних робіт лабораторне приміщення в корп. 4 (ауд. №214).
Під керівництвом викладачів кафедри підготовлені 4 конкурсні наукові студентські роботи і представлені для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт у 2014 р. Студенти широко залучалися до участі в науковій роботі, а саме: 12 студентів регулярно працюють у лабораторіях, беручи участь у наукових напрацюваннях.
До аспірантури кафедри прикладної екології СумДУ вступають два аспіранти кафедри Вазієва А. Г. та Костенко Ю. С., керівником призначається к.т.н., доцент Мараховська О. Ю.
2014 рік – у зв’язку з реорганізацією вузу згідно з Наказом Сумського державного університету № 157-І від 21 лютого 2014 р. відбулося об’єднання кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін з кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін Шосткинського інституту СумДУ. Завідувачем кафедри призначено кандидата філософських наук Тугай Наталію Олександрівну. Під керівництвом к.т.н. Павленко О.В. працюють 3 аспіранти, які закріплені за кафедрою прикладної екології СумДУ: Вазієва А. Г., Костенко Ю. С. (2 року навчання), Вазієв Я. Г. (3 року навчання). Дисертаційна робота Вазієва Я. Г. на тему «Использование производственных отходов Сумской области в интегрально минерально-матричных технологиях и полимерных композициях» виконана на 60 %.
Старший викладач кафедри Шкіра А. М. підготував студентку І курсу гр. СУ-11 Марінєску А. Ю. до участі в олімпіаді з вищої математики, яка на університетському рівні зайняла І місце, на державному – VI місце.
19 березня 2014 року був проведений ХІ відкритий студентський науково-практичний семінар кафедр фундаментальних і загальнонаукових дисциплін та системотехніки і інформаційних технологій «ХІМІЯ: наука і практика».
У роботі семінару взяли участь студенти Шосткинського інституту СумДУ, Шосткинського хіміко-технологічного коледжу Шосткинського інституту СумДУ імені Івана Кожедуба, Конотопського інституту СумДУ, Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, призери конкурсних робіт МАН. У семінарі взяли участь 91 студент, а також аспіранти та представники професорсько-викладацького складу Шосткинського інституту СумДУ. Робота семінару проводилася в он-лайн режимі з Конотопським інститутом СумДУ. Одним із напрямків роботи семінару є профорієнтаційна діяльність. У зв’язку з цим організаційним комітетом семінару був проведений конкурс «Краща доповідь» серед учнів шкіл. Переможцям конкурсу вручені дипломи за І-ІІІ місця. Керівники студентів, що взяли участь у роботі ХІ відкритого студентського науково-практичного семінару «ХІМІЯ: наука і практика», поділилися своїми науковими і методичними рекомендаціями з виступаючими. По закінченню семінару більшість робіт були відзначені за високий рівень підготовки.
23 квітня 2014 року на кафедрі відбувся III відкритий науково-практичний семінар «Актуальні проблеми філології та філософії: наука і практика». У ньому взяли участь учні шкіл міста, студенти коледжу та ВКНЗ «Шосткинського медичного училища» Сумської обласної ради, а також викладачі та студенти з інших навчальних закладів: Національного університету «Одеська юридична академія», Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Робота тривала на двох секціях: 1 – філології та журналістики та 2 – соціальної філософії та психології, історії та права. Більшість виступаючих представили свою роботу у вигляді презентації.
28 листопада 2014 року відбувся захист дисертаційної роботи Круглової Н. О. зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека на тему «Утилізація шламів виробництва титанооксидних пігментів як засіб зниження техногенного навантаження на довкілля».
Кафедрою налагоджуються міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами інших держав, зокрема з університетом Костянтина Філософа (м. Нітра, Словакія), Могильовським державним університетом ім. А. О. Кулешова (Білорусь), Варшавським технічним університетом (м. Плоцьк, Польща), Інститутом безпеки харчових продуктів, здоров’я тварин та навколишнього середовища «BIOR» (Рига, Латвія), представники яких взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-праткичної конференції, що проходила в ШІСумДУ 27-29 листопада 2014 р.
2015 рік – студенти активно беруть участь у науковій роботі,зокрема Щербак Дмитро Сергійович, студент ІІ курсу гр. СУ-31 (науковий керівник доцент кафедри ФЗНД Мар’їнських Ю. М.) за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка», секція «Лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних та електромеханічних систем», нагороджений дипломом ІІ ступеня за наукову роботу «Функціонування фізичної моделі надпровідникового генератора в нормальних умовах і космосі»; Щербак Артем Сергійович, студент IV курсу гр. СУ-11 та Щербак Дмитро Сергійович, студент ІІ курсу гр. СУ-31 (науковий керівник ст. викладач кафедри ФЗНД Басов А. Г.), узяли участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. з науковою роботою «Створення віртуального фізичного кабінету за собамифлеш-программування»;
Шевченко Денис Олександрович, студент ІІ курсу гр. ХТ-31 та Янковський Антон Миколайович, студент ІІ курсу гр. ХТ-31 (науковий керівник ст. викладач кафедри ФЗНД Басов А. Г.), представили наукову роботу «Використання Flash-програмування для створення віртуальних екскурсій», на основі якої було розроблена віртуальна екскурсія Шосткинським інститутом Сумського державного університету.
Шевченко Денис Олександрович, студент ІІ курсу гр. ХТ-31 та Янковський Антон Миколайович, студент ІІ курсу гр. ХТ-31 (науковий керівник ст. викладач кафедри ФЗНД Басов А. Г.) узяли участь в очному турі Відкритого міського конкурсу з інформаційних технологій. У номінації «Віртуальна подорож пам’ятними місцями або музеями міста» вони посіли І місце і були відзначені дипломами.
2016 рік - викладачі кафедри активно працюють у різних напрямках наукової діяльності. Беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних і науково-методичних заходах, що проходять у різних вузах України. Опубліковано 5 статей (4 - у фахових виданнях України, 1 - у виданні, що індексується БД Scopus), 28 тез доповідей (13 із них у співпраці з студентами).
Під керівництвом ст. викладача, к.т.н. Павленко О.В. студенти Шосткинського інституту СумДУ здобули заслужене визнання в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, що відбувся в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Дмитро Самофалов та Артем Полевик узяли участь у роботі двох незалежних секцій олімпіади – «Загальна хімія» та «Хімія (хіміко-технологічний напрямок)». Результати порадували і самих студентів, і їхнього викладача: Дмитро Самофалов отримав диплом II ступеня.
Студенти інституту Ілля Гречко та Артур Остапенко виступили з доповідями в секції «Джерела та споживачі електричної енергії» II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016 н.р. у галузі «Електротехніка і електромеханіка», що проходив у Дніпродзержинському державному технічному університет. Юнаки отримали дипломи III ступеня за роботу «Дослідження роботи діючої моделі надпровідного генератора у створеному радіаційному перетворювачу космічного призначення». Їхнього наукового керівника, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри ФЗНД Ю.М.Мар’їнського було відзначено подякою за активну участь у підготовці та проведенні підсумкової конференції «Електротехніка і електромеханіка - 2016».
З метою профорієнтації та пропаганди здорового способу життя викладачами фізвиховання кафедри ФЗНД проведені змагання за програмою «День здоров’я» з нагоди 96 річниці з дня народження славетного земляка, тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба. До участі в спортивних заходах, що організовувалися кафедрою з різних видів спорту, було залучено учнів загальноосвітніх шкіл міста, студентів коледжу та інституту.

 

 

 

   

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Бондар Наталія Юріївна - в.о. завідувача кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін, кандидат філологічних наук

Тугай Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри ФЗНД, кандидат філософських наук

Мар’їнських Юрій Михайлович – доцент кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін,кандидат педагогічних наук

Павленко Оксана В'ячеславівна – старший викладач кафедри ФЗНД, кандидат технічних наук

Нестеренко Олександр Васильович - викладач кафедри ФЗНД

Пискун Ольга Анатоліївна – провідний фахівець, асистент кафедри ФЗНД

Борзова Наталія Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри ФЗНД

Головатюк Світлана Миколаївна – асистент кафедри ФЗНД

Тихоненкова Світлана Олексіївна – асистент кафедри ФЗНД

Вазієв Ярослав Георгійович - фахівець кафедри ФЗНД

 

Архів новин кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін >>>

Більше новин >>>

 

 

 


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Новини Студенти Курси Контакти