Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

Архів новин кафедри

* * *

 

Кафедра економіки та управління

 

Презентація кафедри >>>                      Співробітники кафедри >>>

Кафедра економіки та управління ШІ Сум ДУ ( до 2014 р. - кафедра економіки підприємств ) функціонує з 2004 року , і була створена на базі кафедри економічних та соціальних дисциплін. Її очолює професор кафедри економіки та управління, доцент, кандидат економічних наук , заслужений працівник народної освіти України В.Л.Акуленко. За цей короткий час досягнуто значних успіхів у підготовці спеціалістів різних економічних напрямків. Поєднання фундаментальної теоретичної підготовки та практичних навиків дозволяє готувати майбутніх економістів з урахуванням ринкових умов, формувати всебічний погляд на економічні проблеми й шляхи подальшого розвитку економічної системи України.
За спеціальністю «Економіка підприємства» відбувається підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють у планово-фінансових підрозділах промислових та комерційних підприємств, інноваційних компаніях, здійснюють аналіз ефективності впровадження проектів, нової техніки, технологій, систем оплати праці. Серед відомих шосткинських підприємств випускниками кафедри пишається казенний завод «Імпульс», молкомбінат «Білі береги», ТОВ «Дизайн-холдінг»,фінансові організації міста.
За спеціальністю «Фінанси» здійснюється підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності для підприємств різних форм власності. Випускники працюють у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служб. При цьому вони можуть займати посади головних та провідних спеціалістів різних категорій відповідних структурних підрозділів органів державної виконавчої влади та управління економікою, керівників приватних підприємств та фінансових підрозділів.
За спеціальністю «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців у галузі організаційно-управлінської діяльності підприємств, організацій та державних установ, удосконалення структур та методів управління, логістики матеріальних та інформаційних потоків, загального управління проектами з використанням сучасних інформаційних технологій. Випускники мають можливість працювати на посадах керівників підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступників; начальників різних відділів: кадрів, охорони праці, соціального розвитку, планово-економічних, збуту, комерційних. А також керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю,маркетингу; економічними радниками; фахівцями з управління у сфері матеріального виробництва.
Навчання провадиться за кредитно-модульною системою, яка є обов’язковим елементом сучасної вищої освіти. Усі дисципліни забезпечені науково-методичною літературою та електронними посібниками в повному обсязі, що дозволяє студентам отримувати ґрунтовні знання з предметів: «Економіка підприємства», «Статистика», «Економічний аналіз», «Регіональна економіка», «Фінанси», «Аудит», «Економіка й організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємств», «Потенціал підприємства», «Економіко-математичні методи та моделювання», «Методи ефективного управління економічними системами», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Національна економіка», «Менеджмент», «Інвестування» та багатьох інших. Тому студенти кафедри економіки – активні учасники, призери та переможці олімпіад різних рівнів. Викладачі кафедри, серед яких 9 кандидатів наук, 1 аспірант, 3 здобувачі Сумського та Полтавського університетів, - автори навчальних посібників, укладачі монографій, автори методичних матеріалів.
Саме поєднання навчального процесу із науковою діяльністю є пріоритетним напрямком роботи кафедри. Студенти та викладачі беруть участь в розробці двох державних науково-дослідницьких тематик, у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Щорічний конкурс науково-дослідних робіт студентів «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи» сприяє зростанню інтересу молоді до дослідницької діяльності, світу знань і умінь. Адже студенти самостійно обирають актуальні проблеми економіки та намагаються знайти шляхи їх вирішення. Близько 20% студентів продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі Сумського державного університету. Усе це свідчить про те, що студент, який обрав економічну спеціальність у ШІ Сум ДУ, має чудову перспективу отримати сучасну вищу освіту та стати професіоналом, конкурентоспроможним на ринку праці.

 

 

 

   

 

Кожна з 6-ти кафедр ШІ СумДУ має своє «обличчя» – характерну відмінність, притаманну лише їй. Головною родзинкою кафедри економіки та управління у справі залучення студентів до науково-дослідницької діяльності є організація і проведення власного конкурсу студентських науково-дослідних робіт (НДР) «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи».
Конкурс, який став доброю кафедральною традицією, проводиться щорічно наприкінці квітня , викликає зацікавленість студентів не лише нашої кафедри, а й інших кафедр, ХТК ім. І.М. Кожедуба, а також учнів місцевих шкіл.
Конкурс проходить у два етапи (жовтень-квітень), а за результатами його проведення щорічно друкується підсумковий «Збірник рефератів НДР», що є науково-інформаційним виданням кафедри (Дивись зміст збірок за 2007-2013 р.р.).

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ - ЗБІРКИ РЕФЕРАТІВ

Запрошуємо на сайт конкурсу >>>

 

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.